O Mesecu oblikovanja

Mesec oblikovanja je izvirna platforma za kritično vrednotenje, promoviranje in identificiranje pomembnih dosežkov na področju oblikovanja v Sloveniji in regiji. S svojimi aktivnostmi proaktivno spodbuja razvoj kreativnih industrij s poudarkom na oblikovanju. Mesec oblikovanja opozarja na ustvarjalni oblikovalski potencial Slovenije, ter ga sooča z ustvarjalnostjo drugod v svetu.

Mesec oblikovanja raziskuje, vrednoti in rešuje bivanjske probleme, ko povezuje ustvarjalne subjekte v nova socialna in poslovna okolja. Ko potrošniški družbi postavlja nasproti družbo, temelječo na znanju in inovativnosti, skuša na izviren način najti odgovore na zagate poznega kapitalizma. Zato vztrajno spodbuja interdisciplinarni, medgeneracijski in medkulturni dialog s tem, ko ustvarja miselno okolje za ustvarjalno in inovativno prepletanje ustvarjalcev s podjetniško sfero in širšo družbo.

Lokacija

 

Mesto oblikovanja Slovenija

Nekdanja tiskarna Mladinska knjiga
Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljlana
Tel: 01 431 2222

Web: www.mestooblikovanja.com